فن کیس گیم مکس GAMEMAX FN-12Rainbow-M

 • سرعت چرخش 1100 دور در دقیقه
 • دارای نورپردازی ARGB
 • دارای سوکت های مختلف اتصال
 • قابل سینک با ایسوس،گیگابایت،ام اس آی
 • جریان هوای 53CFM

جهت مشاوره درباره خرید فن کیس گیم مکس GAMEMAX FN-12Rainbow-M با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

فن کیس گیم مکس GAMEMAX GMX-12-DBB

 • سرعت چرخش 1200 دور در دقیقه
 • دارای نورپردازی ARGB
 • دارای سوکت های مختلف اتصال
 • قابل سینک با ایسوس
 • جریان هوای 36.79CFM

جهت مشاوره درباره خرید فن کیس گیم مکس GAMEMAX GMX-12-DBB با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

فن کیس گیم مکس GAMEMAX GMX-12-RBB

 • سرعت چرخش 1200 دور در دقیقه
 • دارای نورپردازی ARGB
 • دارای سوکت های مختلف اتصال
 • قابل سینک با ایسوس
 • جریان هوای 36.79CFM

جهت مشاوره درباره خرید فن کیس گیم مکس GAMEMAX GMX-12-RBB با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

فن کیس گیم مکس GAMEMAX GMX-12-CBB

 • سرعت چرخش 1200 دور در دقیقه
 • دارای نورپردازی ARGB
 • درای سوکت های مختلف اتصال
 • قابل سینک با ایسوس،گیگابایت،ازراک و ام اس آی
 • جریان هوای 36.67CFM

جهت مشاوره درباره خرید فن کیس گیم مکس GAMEMAX GMX-12-CBB با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

فن کیس گیم مکس GAMEMAX CL300

 • سرعت چرخش 1200 دور در دقیقه
 • دارای نورپردازی ARGB
 • دارای لرزش گیر
 • دارای برد کنترل و ریموت
 • جریان هوای 42.78CFM

جهت مشاوره درباره خرید فن کیس گیم مکس GAMEMAX CL300 با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

فن کیس گیم مکس GAMEMAX RL300

 • سرعت چرخش 1100 دور در دقیقه
 • دارای نورپردازی ARGB
 • توان ورودی 3.6 وات
 • قابل سینک با محصولات ایسوس،ام اس آی،گیگابایت و گیم مکس
 • جریان هوای 31.5CFM

جهت مشاوره درباره خرید فن کیس گیم مکس GAMEMAX RL300 با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

فن کیس گیم مکس GAMEMAX DRH400

 • سرعت چرخش 1200 دور در دقیقه
 • دارای نورپردازی ARGB
 • توان ورودی 1.8 وات
 • قابل سینک با محصولات ایسوس و گیم مکس
 • جریان هوای 47CFM

جهت مشاوره درباره خرید فن کیس گیم مکس GAMEMAX DRH400 با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

فن کیس گیم مکس GAMEMAX RB300

 • سرعت چرخش 1900 دور در دقیقه
 • دارای نورپردازی ARGB
 • توان ورودی 3 وات
 • قابل سینک با محصولات ایسوس،ام اس آی و گیم مکس
 • جریان هوای 58.8CFM

جهت مشاوره درباره خرید فن کیس گیم مکس GAMEMAX RB300 با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

فن کیس گیم مکس GAMEMAX KF300 BK

 • سرعت چرخش 1600 دور در دقیقه
 • دارای نورپردازی ARGB
 • توان ورودی 1.8 وات
 • طول عمر 30000 ساعت
 • جریان هوای 44.35CFM

جهت مشاوره درباره خرید فن کیس گیم مکس GAMEMAX KF300 BK با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

فن کیس گیم مکس GAMEMAX KF300 WH

 • سرعت چرخش 1600 دور در دقیقه
 • دارای نورپردازی ARGB
 • توان ورودی 1.8 وات
 • طول عمر 30000 ساعت
 • جریان هوای 44.35CFM

جهت مشاوره درباره خرید فن کیس گیم مکس GAMEMAX KF300 WH با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

فن کیس گیم مکس GAMEMAX KF300R BK

 • سرعت چرخش 1600 دور در دقیقه
 • دارای نورپردازی ARGB
 • توان ورودی 1.8 وات
 • طول عمر 30000 ساعت
 • جریان هوای 44.35CFM

جهت مشاوره درباره خرید فن کیس گیم مکس GAMEMAX KF300R BK با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

فن کیس گیم مکس GAMEMAX KF300R WH

 • سرعت چرخش 1600 دور در دقیقه
 • دارای نورپردازی ARGB
 • توان ورودی 1.8 وات
 • طول عمر 30000 ساعت
 • جریان هوای 44.35CFM

جهت مشاوره درباره خرید فن کیس گیم مکس GAMEMAX KF300R WH با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

فن کیس اوست AWEST GT-AVS120 ARGB White

 • سرعت چرخش 1100 دور در دقیقه
 • دارای نورپردازی ARGB
 • توان ورودی 3.6 وات
 • طول عمر 40000 ساعت
 • جریان هوای 32CFM

جهت مشاوره درباره خرید فن کیس اوست AWEST GT-AVS120 ARGB White با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

فن کیس اوست AWEST GT-AVS120 ARGB Black

 • سرعت چرخش 1100 دور در دقیقه
 • دارای نورپردازی ARGB
 • توان ورودی 3.6 وات
 • طول عمر 40000 ساعت
 • جریان هوای 32CFM

جهت مشاوره درباره خرید فن کیس اوست AWEST GT-AVS120 ARGB Blackبا شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

فن کیس اوست AWEST GT-AVN120 ARGB White

 • سرعت چرخش 1200 دور در دقیقه
 • دارای نورپردازی ARGB
 • توان ورودی 3.42 وات
 • طول عمر 40000 ساعت
 • جریان هوای 28.34CFM

جهت مشاوره درباره خرید فن کیس اوست AWEST GT-AVN120 ARGB Whiteبا شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

فن کیس اوست AWEST GT-AVN120 ARGB Black

 • سرعت چرخش 1200 دور در دقیقه
 • دارای نورپردازی ARGB
 • توان ورودی 3.42 وات
 • طول عمر 40000 ساعت
 • جریان هوای 28.34CFM

جهت مشاوره درباره خرید فن کیس اوست AWEST GT-AVN120 ARGB Blackبا شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

فن کیس گیم مکس GAMEMAX FN 12Rainbow Q Infinity

 • سرعت چرخش 1400 دور در دقیقه
 • دارای نورپردازی ARGB
 • ایجاد صدا کمتر از 22.1 دسی‌بل
 • طول عمر 30000 ساعت
 • جریان هوای 34.37CFM

جهت مشاوره درباره خرید فن کیس گیم مکس GAMEMAX FN 12Rainbow Q Infinity با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

فن کیس ایسوس ASUS TUF Gaming TF120 ARGB

 • سه عدد فن 120 میلی‌متری
 • دارای کیت نورپردازی RGB
 • سرعت چرخش 1900 دور در دقیقه
 • پشتیبانی از AURA Sync
 • نورپردازی ARGB دو لایه
 • دارای پد ضد لرزش برای صدای کم‌تر

جهت مشاوره درباره خرید فن کیس ایسوس ASUS TUF Gaming TF120 ARGB با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

فن کیس سیلوراستون Silverstone AP142-ARGB

اندازه 140 میلی متری مناسب کیس گیمینگ قابلیت کنترل سرعت و نورپردازی هوشمند سرعت چرخش 1500 دور در دقیقه

فن کیس سیلور استون Silverstone Air Penetrator 120i Pro

اندازه 120 میلی متری مناسب تمامی کیس ها قابلیت کنترل سرعت هوشمند فن سرعت چرخش 2000 دور در دقیقه

در حال نمایش 20 نتیجه

راهنمای انتخاب، خرید فن کیس کامپیوتر و مشاهده قیمت و انواع مدل های خنک کننده های کیس کامپیوتر با بهترین قیمت در فروشگاه اینترنتی کالاهمراه.