هارد SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SD620 Red ظرفیت 1 ترابایت

 • سرعت خواندن حداکثر 520 مگابایت بر ثانیه
 • سرعت نوشتن حداکثر 460 مگابایت بر ثانیه
 • اندازه کوچک
 • اتصال Type-C (USB 3.2 Gen2)
جهت مشاوره درباره هارد SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SD620 Red ظرفیت 1 ترابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

هارد SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SD620 Red ظرفیت 512 گیگابایت

 • سرعت خواندن حداکثر 520 مگابایت بر ثانیه
 • سرعت نوشتن حداکثر 460 مگابایت بر ثانیه
 • اندازه کوچک
 • اتصال Type-C (USB 3.2 Gen2)
جهت مشاوره درباره هارد SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SD620 Red ظرفیت 512 گیگابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

هارد SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SD620 Blue ظرفیت 512 گیگابایت

 • سرعت خواندن حداکثر 520 مگابایت بر ثانیه
 • سرعت نوشتن حداکثر 460 مگابایت بر ثانیه
 • اندازه کوچک
 • اتصال Type-C (USB 3.2 Gen2)
جهت مشاوره درباره هارد SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SD620 Blue ظرفیت 512 گیگابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

هارد SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SD620 Blue ظرفیت 1 ترابایت

 • سرعت خواندن حداکثر 520 مگابایت بر ثانیه
 • سرعت نوشتن حداکثر 460 مگابایت بر ثانیه
 • اندازه کوچک
 • اتصال Type-C (USB 3.2 Gen2)
جهت مشاوره درباره هارد SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SD620 Blue ظرفیت 1 ترابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

هارد SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SD620 Black ظرفیت 1 ترابایت

 • سرعت خواندن حداکثر 520 مگابایت بر ثانیه
 • سرعت نوشتن حداکثر 460 مگابایت بر ثانیه
 • اندازه کوچک
 • اتصال Type-C (USB 3.2 Gen2)
جهت مشاوره درباره هارد SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SD620 Black ظرفیت 1 ترابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

هارد SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SD620 Black ظرفیت 512 گیگابایت

 • سرعت خواندن حداکثر 520 مگابایت بر ثانیه
 • سرعت نوشتن حداکثر 460 مگابایت بر ثانیه
 • اندازه کوچک
 • اتصال Type-C (USB 3.2 Gen2)
جهت مشاوره درباره هارد SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SD620 Black ظرفیت 512 گیگابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

هارد SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SE760 Grey ظرفیت 2 ترابایت

 • سرعت خواندن حداکثر 1050 مگابایت بر ثانیه
 • سرعت نوشتن حداکثر 1000 مگابایت بر ثانیه
 • اندازه کوچک
 • اتصال Type-C (USB 3.2 Gen2)
جهت مشاوره درباره هارد SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SE760 Grey ظرفیت 2 ترابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

هارد SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SE760 Grey ظرفیت 1 ترابایت

 • سرعت خواندن حداکثر 1050 مگابایت بر ثانیه
 • سرعت نوشتن حداکثر 1000 مگابایت بر ثانیه
 • اندازه کوچک
 • اتصال Type-C (USB 3.2 Gen2)
جهت مشاوره درباره هارد SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SE760 Grey ظرفیت 1 ترابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

هارد SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SE760 Grey ظرفیت 512 گیگابایت

 • سرعت خواندن حداکثر 1050 مگابایت بر ثانیه
 • سرعت نوشتن حداکثر 1000 مگابایت بر ثانیه
 • اندازه کوچک
 • اتصال Type-C (USB 3.2 Gen2)
جهت مشاوره درباره هارد SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SE760 Grey ظرفیت 512 گیگابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

هارد SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SE760 Grey ظرفیت 256 گیگابایت

 • سرعت خواندن حداکثر 1050 مگابایت بر ثانیه
 • سرعت نوشتن حداکثر 1000 مگابایت بر ثانیه
 • اندازه کوچک
 • اتصال Type-C (USB 3.2 Gen2)
جهت مشاوره درباره هارد SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SE760 Grey ظرفیت 256 گیگابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

هارد SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SE760 Black ظرفیت 2 ترابایت

 • سرعت خواندن حداکثر 1050 مگابایت بر ثانیه
 • سرعت نوشتن حداکثر 1000 مگابایت بر ثانیه
 • اندازه کوچک
 • اتصال Type-C (USB 3.2 Gen2)
جهت مشاوره درباره هارد SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SE760 Black ظرفیت 2 ترابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

هارد SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SE760 Black ظرفیت 1 ترابایت

 • سرعت خواندن حداکثر 1050 مگابایت بر ثانیه
 • سرعت نوشتن حداکثر 1000 مگابایت بر ثانیه
 • اندازه کوچک
 • اتصال Type-C (USB 3.2 Gen2)
جهت مشاوره درباره هارد SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SE760 Black ظرفیت 1 ترابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

هارد SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SE760 Black ظرفیت 512 گیگابایت

 • سرعت خواندن حداکثر 1050 مگابایت بر ثانیه
 • سرعت نوشتن حداکثر 1000 مگابایت بر ثانیه
 • اندازه کوچک
 • اتصال Type-C (USB 3.2 Gen2)
جهت مشاوره درباره هارد SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SE760 Black ظرفیت 512 گیگابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

هارد SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SE760 Black ظرفیت 256 گیگابایت

 • سرعت خواندن حداکثر 1050 مگابایت بر ثانیه
 • سرعت نوشتن حداکثر 1000 مگابایت بر ثانیه
 • اندازه کوچک
 • اتصال Type-C (USB 3.2 Gen2)
جهت مشاوره درباره هارد SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SE760 Black ظرفیت 256 گیگابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

هارد SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SE770G ظرفیت 2 ترابایت

 • سرعت خواندن حداکثر 1000 مگابایت در ثانیه
 • سرعت نوشتن حداکثر 8000 مگابایت در ثانیه
 • نورپردازی RGB
 • اتصال Type-C (USB 3.2 Gen2)
جهت مشاوره درباره هارد SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SE770G ظرفیت 2 ترابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

هارد SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SE770G ظرفیت 1 ترابایت

 • سرعت خواندن حداکثر 1000 مگابایت در ثانیه
 • سرعت نوشتن حداکثر 8000 مگابایت در ثانیه
 • نورپردازی RGB
 • اتصال Type-C (USB 3.2 Gen2)
جهت مشاوره درباره هارد SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SE770G ظرفیت 1 ترابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

هارد SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SE770G ظرفیت 512 گیگابایت

 • سرعت خواندن حداکثر 1000 مگابایت در ثانیه
 • سرعت نوشتن حداکثر 8000 مگابایت در ثانیه
 • نورپردازی RGB
 • اتصال Type-C (USB 3.2 Gen2)
جهت مشاوره درباره هارد SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SE770G ظرفیت 512 گیگابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

حافظه SSD اکسترنال کلو KLEVV S1 Portable 2TB

 • سرعت خواندن حداکثر 2000 مگابایت در ثانیه
 • سرعت نوشتن حداکثر 2000 مگابایت در ثانیه
 • اتصال Type-C (USB 3.2 Gen2x2)
 • اندازه بسیار کوچک
جهت مشاوره درباره خرید حافظه SSD اکسترنال کلو KLEVV S1 Portable 2TB با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

حافظه SSD اکسترنال کلو KLEVV S1 Portable 1TB

 • سرعت خواندن حداکثر 2000 مگابایت در ثانیه
 • سرعت نوشتن حداکثر 2000 مگابایت در ثانیه
 • اتصال Type-C (USB 3.2 Gen2x2)
 • اندازه بسیار کوچک
جهت مشاوره درباره خرید حافظه SSD اکسترنال کلو KLEVV S1 Portable 1TB با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

حافظه SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SE900G 2TB

 • سرعت خواندن حداکثر 2000 مگابایت در ثانیه
 • سرعت نوشتن حداکثر 2000 مگابایت در ثانیه
 • نورپردازی RGB
 • اتصال Type-C (USB 3.2 Gen2x2)
جهت مشاوره درباره حافظه SSD اکسترنال ای دیتا ADATA SE900G 2TB با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

نمایش 1–20 از 31 نتیجه

راهنمای انتخاب، قیمت و خرید هارد SSD اکسترنال یا حافظه اس اس دی قابل حمل و بررسی مشخصات انواع اس اس دی اکسترنال از برندهای ADATA و Samsung با بهترین قیمت در فروشگاه تخصصی کالاهمراه.

راهنمای خرید هارد SSD اکسترنال

هارد SSD اکسترنال چیست؟

برای ذخیره سازی اطلاعات به صورت امن با سرعت بالا به خصوص اگر نیاز به جابه‌جا کردن آن داشته باشید، خرید هارد اکسترنال SSD یکی از بهترین گزینه‌های روبه‌روی شماست. این نوع از حافظه بر خلاف SSD های M.2 و SATA قابل حمل هست و امکان اتصال آن به دستگاه‌های مختلف از طریق پورت USB و Thunderbolt وجود دارد. بخاطر سرعت زیاد، طول عمر بالا و مقاومت این نوع هارد در برابر شوک، خرید هارد اکسترنال SSD برای افراد حرفه‌ای مانند عکاس‌ها، تدوین‌گر‌ها و گیمر‌ها که نیاز به فضای ذخیره سازی اضافه پر سرعت دارند، بسیار مفید خواهد بود. هارد اکسترنال SSD از فناوری ذخیره سازی Solid State Drive که بر پایه حافظه فلش هست استفاده می‌کند در حالی که کلمه هارد اشاره به دیسک‌های سخت یا HDD دارد و به کار بردن آن اشتباه است، اما از آنجا که در ایران این نوع حافظه با همین نام شناخته می‌شود ما هم در این مطلب آن را هارد اکسترنال SSD می‌نامیم.

انواع هارد SSD اکسترنال

خرید هارد اکسترنال SSD

مدل‌های مختلف هارد اکسترنال SSD دارای قابلیت‌های متفاوتی هستند که آن‌ها را از نظر کاربرد و قیمت متمایز می‌کند، برای مثال برخی از مدل‌ها بدنه ضد ضربه دارند، برخی مجهز به نورپردازی RGB با طراحی زیبا هستند یا برخی از پروتکل‌های امنیتی و ابزار‌های پشتیبانی گیری خودکار بهره می‌برند و به دلیل وجود همین قابلیت‌ها قیمت هارد اکسترنال SSD 4 ترابایت در مدل‌های مختلف ممکن است تفاوت داشته باشد. به‌طور کلی هارد اکسترنال SSD برای ذخیره‌سازی اطلاعات،‌ پشتیبانی گیری و ذخیره برنامه‌هایی که فضای کافی برای آن‌ها را ندارید کاربرد دارد، اما با توجه به قابلیت‌های مختلف آن‌ها برخی از مدل‌های هارد SSD اکسترنال برای کار‌های دیگر مانند گیمینگ مناسب‌تر هستند و برای خرید هارد اکسترنال SSD باید به این نکات توجه کنید، برای مثال اگر هارد اکسترنال SSD برای PS5 از نوع گیمینگ باشد، عملکرد بهتری خواهد داشت.  

تفاوت SSD اینترنال و اکسترنال

هارد SSD اکسترنال نوعی از حافظه SSD است که مهندسی شده تا افراد بتوانند در هر مکانی با یک دستگاه خارجی به اطلاعات داخل آن دسترسی داشته باشند. این دستگاه‌ها امکان این را می‌دهند تا هنگامی که فضای ذخیره سازی سیستم شما پر است به حافظه بیشتری با سرعت بالا دسترسی داشته باشید و اطلاعات مورد نیاز خود را بدون عوض کردن هارد اینترنال ذخیره کنید. هارد اس اس دی اکسترنال از فناوری Solid State Drive بر پایه فلش استفاده می‌کندکه سرعت بالا، مقاومت بیشتر در برابر شوک، اندازه کوچک و طول عمر زیاد از ویژگی‌های آن است. برای حفظ امنیت اطلاعات،‌ بسیاری از مدل‌های هارد اکسترنال SSD با ویژگی‌های پیش‌فرضی نظیر پروتکل‌های امنیتی و ابزار‌های پشتیبانی هوشمند عرضه می‌شوند و برخی از مدل‌های هارد اس اس دی اکسترنال دارای بدنه ضد ضربه و آب هستند.

کاربرد SSD اکسترنال

اس اس دی اکسترنال در کنار این که ابزار خوبی برای ذخیره‌سازی اطلاعات است به دلیل سرعت بسیار بالایی که دارد اجازه می‌دهد برنامه‌ها و بازی‌هایی که می‌خواهید را روی آن ذخیره کنید و برخی از آن‌ها را به طور مستقیم با سرعت بالا اجرا کنید. سرعت اکسترنال SSD معمولا حدود 400 تا 1000 مگابایت بر ثانیه بوده و در برخی مدل‌های گیمینگ سرعت انتقال داده به 10 گیگابیت در ثانیه هم می‌رسد و به همین دلیل برخی افراد با خرید هارد اکسترنال SSD برای PS5 بازی‌ها را روی آن ذخیره می‌‌کنند تا نیاز به دانلود دوباره آن نداشته باشید.

ظرفیت هارد SSD اکسترنال

خرید هارد اکسترنال SSD

هارد اکسترنال SSD با مزیت‌های زیادی که دارد جایگزین بسیار مناسبی برای هارد‌های اکسترنال عادی هست، اما نمی‌توان از بالا بودن قیمت هارد اکسترنال SSD چشم‌پوشی کرد. شرکت‌های تولید کننده SSD اکسترنال برای کاهش هزینه مدل‌هایی با ظرفیت کم‌تر هم تولید می‌کنند و امروزه هارد اکسترنال SSD 512 گیگابایت یا هارد اکسترنال SSD 256 گیگابایت هم در وجود دارند، اما با هارد اکسترنال SSD یک ترابایت یا خرید هارد اکسترنال SSD 2 ترابایت فضای بیشتری برای ذخیره اطلاعات خواهید داشت.  

خرید هارد SSD اکسترنال

هنگام خرید هارد اکسترنال SSD باید توجه کنید که برای چه نیازی می‌خواهید آن را تهیه کنید، برای مثال اگر می‌خواهید حجم اطلاعات زیادی را ذخیره کنید که به سرعت بالایی نیاز ندارند، برای مثال آرشیو فیلم و سریال خرید هارد اکسترنال HDD از نظر اقتصادی انتخاب بهتری است، چرا که حجم بیشتری از فضا با هزینه کمتر را برای شما مهیا می‌کنند، اما برای ذخیره اطلاعات مهم که نیاز به سرعت بالا برای دسترسی به آن‌ها را دارید یا می‌خواهید از برنامه‌ها و بازی‌های خود نسخه پشتیبان تهیه کنید و ریسک از دست رفتن اطلاعات بر اثر شوک کمتر باشد، خرید هارد اکسترنال SSD بهتر است. هارد اکسترنال SSD سرعت بالایی دارد و همین مسئله باعث شده بتوانید برخی از برنامه‌ها و بازی‌ها را به صورت مستقیم در هارد SSD اکسترنال خود ذخیره و اجرا کنید و به همین دلیل برای کاربران حرفه‌ای مثل گیمرها، عکاسان و تدوینگران ویدیو که اطلاعات ارزشمندی دارند، خرید هارد اس اس دی اکسترنال توصیه می‌شود.