هارد اکسترنال ای دیتا

هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HV320 Black ظرفیت 4 ترابایت

 • بسیار نازک و سبک مناسب حمل
 • مجهز به سنسور ضد شوک
 • رابط اتصال USB 3.2 Gen 1
 • دارای نرم‌افزار بک‌آپ هوشمند

جهت مشاوره درباره خرید هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HV320 Black ظرفیت 2 ترابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HV320 Black ظرفیت 2 ترابایت

 • بسیار نازک و سبک مناسب حمل
 • مجهز به سنسور ضد شوک
 • رابط اتصال USB 3.2 Gen 1
 • دارای نرم‌افزار بک‌آپ هوشمند

جهت مشاوره درباره خرید هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HV320 Black ظرفیت 2 ترابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HV320 Black ظرفیت 1 ترابایت

 • بسیار نازک و سبک مناسب حمل
 • مجهز به سنسور ضد شوک
 • رابط اتصال USB 3.2 Gen 1
 • دارای نرم‌افزار بک‌آپ هوشمند

جهت مشاوره درباره خرید هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HD650 Blue ظرفیت 2 ترابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HD650 Blue ظرفیت 2 ترابایت

 • دارای محافظ سه لایه ضد ضربه
 • مجهز به سنسور ضد شوک
 • رابط اتصال USB 3.2 Gen 1
 • بدنه از جنس پلاستیک کامپوزیت با کفیت

جهت مشاوره درباره خرید هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HD650 Blue ظرفیت 2 ترابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HD650 Blue ظرفیت 1 ترابایت

 • دارای محافظ سه لایه ضد ضربه
 • مجهز به سنسور ضد شوک
 • رابط اتصال USB 3.2 Gen 1
 • بدنه از جنس پلاستیک کامپوزیت با کفیت

جهت مشاوره درباره خرید هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HD650 Blue ظرفیت 1 ترابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HD650 Red ظرفیت 2 ترابایت

 • دارای محافظ سه لایه ضد ضربه
 • مجهز به سنسور ضد شوک
 • رابط اتصال USB 3.2 Gen 1
 • بدنه از جنس پلاستیک کامپوزیت با کفیت

جهت مشاوره درباره خرید هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HD650 Red ظرفیت 2 ترابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HD650 Red ظرفیت 1 ترابایت

 • دارای محافظ سه لایه ضد ضربه
 • مجهز به سنسور ضد شوک
 • رابط اتصال USB 3.2 Gen 1
 • بدنه از جنس پلاستیک کامپوزیت با کفیت

جهت مشاوره درباره خرید هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HD650 Red ظرفیت 1 ترابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HD650 Black ظرفیت 4 ترابایت

 • دارای محافظ سه لایه ضد ضربه
 • مجهز به سنسور ضد شوک
 • رابط اتصال USB 3.2 Gen 1
 • بدنه از جنس پلاستیک کامپوزیت با کفیت

جهت مشاوره درباره خرید هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HD650 Black ظرفیت 4 ترابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HD650 Black ظرفیت 2 ترابایت

 • دارای محافظ سه لایه ضد ضربه
 • مجهز به سنسور ضد شوک
 • رابط اتصال USB 3.2 Gen 1
 • بدنه از جنس پلاستیک کامپوزیت با کفیت

جهت مشاوره درباره خرید هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HD650 Black ظرفیت 2 ترابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HD650 Black ظرفیت 1 ترابایت

 • دارای محافظ سه لایه ضد ضربه
 • مجهز به سنسور ضد شوک
 • رابط اتصال USB 3.2 Gen 1
 • بدنه از جنس پلاستیک کامپوزیت با کفیت

جهت مشاوره درباره خرید هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HD650 Black ظرفیت 1 ترابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HV620s White ظرفیت 2 ترابایت

 • ابعاد کوچک مناسب حمل
 • اتصال از طریق USB 3.2 Gen 1
 • دارای LED نشان دهنده وضعیت
 • پشتیبانی از نرم‌افزار Backup ToGo

جهت مشاوره درباره خرید هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HV620s White ظرفیت 2 ترابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HV620s White ظرفیت 1 ترابایت

 • ابعاد کوچک مناسب حمل
 • اتصال از طریق USB 3.2 Gen 1
 • دارای LED نشان دهنده وضعیت
 • پشتیبانی از نرم‌افزار Backup ToGo

جهت مشاوره درباره خرید هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HV620s White ظرفیت 1 ترابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HV620s Black ظرفیت 4 ترابایت

 • ابعاد کوچک مناسب حمل
 • اتصال از طریق USB 3.2 Gen 1
 • دارای LED نشان دهنده وضعیت
 • پشتیبانی از نرم‌افزار Backup ToGo

جهت مشاوره درباره خرید هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HV620s Black ظرفیت 4 ترابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HV620s Black ظرفیت 2 ترابایت

 • ابعاد کوچک مناسب حمل
 • اتصال از طریق USB 3.2 Gen 1
 • دارای LED نشان دهنده وضعیت
 • پشتیبانی از نرم‌افزار Backup ToGo

جهت مشاوره درباره خرید هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HV620s Black ظرفیت 2 ترابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HV620s Black ظرفیت 1 ترابایت

 • ابعاد کوچک مناسب حمل
 • اتصال از طریق USB 3.2 Gen 1
 • دارای LED نشان دهنده وضعیت
 • پشتیبانی از نرم‌افزار Backup ToGo

جهت مشاوره درباره خرید هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HV620s Black ظرفیت 1 ترابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HV620s Blue ظرفیت 2 ترابایت

 • ابعاد کوچک مناسب حمل
 • اتصال از طریق USB 3.2 Gen 1
 • دارای LED نشان دهنده وضعیت
 • پشتیبانی از نرم‌افزار Backup ToGo

جهت مشاوره درباره خرید هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HV620s Blue ظرفیت 2 ترابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HV620s Blue ظرفیت 1 ترابایت

 • ابعاد کوچک مناسب حمل
 • اتصال از طریق USB 3.2 Gen 1
 • دارای LED نشان دهنده وضعیت
 • پشتیبانی از نرم‌افزار Backup ToGo

جهت مشاوره درباره خرید هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HV620s Blue ظرفیت 1 ترابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HD680 Blue ظرفیت 1 ترابایت

 • دارای سنسو ضد شوک
 • اتصال از طریق USB 3.2 Gen 1
 • محافظ مستحکم سه لایه
 • دارای سنسور ضد شوک
 • نگهدارنده کابل کنار بدنه

جهت مشاوره درباره خرید هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HD680 Blue ظرفیت 1 ترابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HD680 Blue ظرفیت 2 ترابایت

 • دارای سنسو ضد شوک
 • اتصال از طریق USB 3.2 Gen 1
 • محافظ مستحکم سه لایه
 • دارای سنسور ضد شوک
 • نگهدارنده کابل کنار بدنه

جهت مشاوره درباره خرید هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HD680 Blue ظرفیت 1 ترابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HD680 Black ظرفیت 2 ترابایت

 • دارای سنسو ضد شوک
 • اتصال از طریق USB 3.2 Gen 1
 • محافظ مستحکم سه لایه
 • دارای سنسور ضد شوک
 • نگهدارنده کابل کنار بدنه

جهت مشاوره درباره خرید هارد اکسترنال ای دیتا ADATA HD680 Black ظرفیت 2 ترابایت با شماره درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. جهت خرید حضوری و مشاوره تخصصی و تست محصولات می‌توانید به فروشگاه کالاهمراه مراجعه فرمائید.

نمایش 1–20 از 32 نتیجه

راهنمای انتخاب و خرید هارد اکسترنال ای دیتا (ADATA) و مشاهده قیمت و انواع مدل هارد دیسک اکسترنال ادیتا نظیر HD710، HD720 و هارد اکسترنال HD770 با بهترین قیمت و گارانتی اصلی از فروشگاه کالاهمراه.

راهنمای خرید هارد اکسترنال ADATA

امروزه با گسترش روزافزون حجم اطلاعات، نیاز به دستگاهی برای ذخیره‌سازی امن و قابل حمل بیش از پیش احساس می‌شود. هاردهای اکسترنال به عنوان یک راه حل ایده‌آل برای این نیاز، به کاربران امکان می‌دهند تا به راحتی اطلاعات خود را ذخیره کنند و در هر مکانی به همراه داشته باشند. برند ADATA به عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین تولیدکنندگان حافظه‌های ذخیره‌سازی، طیف گسترده‌ای از هارد اکسترنال با کیفیت و قیمت مناسب را به بازار عرضه کرده است. در این مقاله به بررسی نکات کلیدی در خصوص خرید هارد اکسترنال ADATA می‌پردازیم.

نکات مهم در خرید هارد اکسترنال ADATA:

ظرفیت ذخیره‌سازی

اولین قدم در انتخاب هارد اکسترنال، تعیین ظرفیت مورد نیاز شما است که تاثیر زیادی هم روی قیمت آن دارد. یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید توجه کنید این است که قیمت هارد اکسترنال 2 ترابایت ADATA در یک مدل خاص دو برابر قیمت هارد اکسترنال 1 ترابایت ADATA همان مدل نیست، پس خرید هارد اکسترنال با ظرفیت ذخیره‌سازی بالاتر از نظر اقتصادی بسیار به‌صرفه تر هست. مدل‌های مختلف هارد اکسترنال ADATA در ظرفیت‌های متنوع عرضه می‌شوند. کم‌ترین آن‌ها هارد اکسترنال 1 ترابایت هست و بیشترین ظرفیتی که می‌توانید تهیه کنید هارد اکستنرال 8 ترابایت ADATA هست. برای انتخاب ظرفیت مناسب، باید به حجم اطلاعاتی که قصد دارید ذخیره کنید، توجه داشته باشید. به عنوان مثال:

 • خرید هارد اکسترنال 1 ترابایت ADATA به افرادی پیشنهاد می‌شود که برای استفاده روزمره مانند ذخیره فایل‌ها، مدارک و مقداری فیلم و عکس به یک فضای ذخیره‌سازی نیاز دارند.
 • اگر قصد دارید حجم زیادی از فایل‌ها مانند فیلم، عکس و موسیقی را ذخیره کنید به هارد اکسترنال 2 ترابایت ADATA یا هارد اکسترنال 4 ترابایت ADATA نیاز خواهید داشت.
 • برای مصارف حرفه‌ای مانند تدوین فیلم و عکاسی که با فایل‌های حجیم سر و کار دارید، خرید هارد اکسترنال 8 ترابایت ADATA مناسب هست.

سرعت انتقال داده

سرعت انتقال داده یکی از فاکتورهای مهم در. هاردهای ADATA با رابط‌های مختلف  USB 2.0، USB 3.0  و USB 3.1 به بازار عرضه می‌شوند. هر رابط سرعت انتقال داده را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد:

داشتن سرعت بالا در انتقال داده اهمیت زیادی در خرید حافظه جانبی دارد و باید به آن توجه داشته باشید. یکی از مهم‌ترین نکات تأثیر گذار در سرعت انتقال داده، رابط اتصالی است که در آن هارد استفاده شده. هنگام خرید هارد اکسترنال ADATA با مدل‌ها مختلفی رو‌به‌رو می‌شوید که دارای رابط‌های متفاوتی هستند. در ادامه سرعت انتقال داده‌ای که هر کدام از آن‌ها پشتیبانی می‌کنند را توضیح می‌دهیم.

 •  USB 2.0 سرعت انتقال داده تا 480 مگابایت بر ثانیه
 •  USB 3.0سرعت انتقال داده تا 5 گیگابیت بر ثانیه
 •  USB 3.1سرعت انتقال داده تا 10 گیگابیت بر ثانیه

انتخاب رابط مناسب به نیاز شما بستگی دارد، پس اگر به دنبال سرعت بالا برای انتقال فایل‌های حجیم هستید، هارد با رابط USB 3.0 یا USB 3.1  گزینه مناسب‌تری است.

طراحی و جنس بدنه

هاردهای ADATA در طرح‌ها و جنس‌های مختلفی از جمله پلاستیک، فلز و سیلیکون به بازار عرضه می‌شوند. انتخاب نوع طراحی و جنس بدنه به سلیقه و نیاز شما بستگی دارد:

 • هاردهای پلاستیکی:  معمولا بدنه پلاستیکی در مدل‌های هارد اکسترنال پاسپورتی و روزمره ADATA استفاده می‌شود که سبک‌تر و ارزان‌تر هستند، اما در برابر ضربه و خط و خش مقاومت کمتری دارند.
 • هاردهای سیلیکونی:  بسیاری از مدل‌های مختلف هارد اکسترنال ای‌دیتا با بدنه دارای محافظ سیلیکونی ضد آب و ضد ضربه عرضه می‌شوند کهس برای استفاده در شرایط سخت مناسب هستند.

قیمت و ارزش خرید

قیمت هاردهای اکسترنال ADATA با توجه به ظرفیت، سرعت، نوع طراحی، جنس بدنه و قابلیت‌های امنیتی آن‌ها متفاوت است. با کمی جستجو می‌توانید هارد مناسب با نیاز و بودجه خود را پیدا کنید.

قابلیت‌های امنیتی

برخی از مدل‌های هارد ADATA از قابلیت‌های امنیتی مانند رمزگذاری سخت‌افزاری AES 256 برای محافظت از اطلاعات شما در برابر دسترسی غیرمجاز بهره می‌برند. اگر به دنبال هارد اکسترنال ADATA امن برای ذخیره‌سازی اطلاعات حساس هستید، یکی از مدل‌های را انتخاب کنید که از قابلیت‌های امنیتی بهره می‌برند; هارد اکسترنال ADATA HD680 یک از این مدل‌های است.

معرفی محبوب‌ترین مدل‌های هارد اکسترنال ADATA:

هارد اکسترنال ADATA HD710 Pro

برای خرید هارد اکسترنال، یکی از و بهترین مدل‌های بازار که از زمان عرضه تا به حال روز‌به‌روز محبوبیت بیشتری بین خریداران پیدا کرده، هارد اکسترنال ADATA HD710 Pro هست. این هارد اکسترنال ADATA از بدنه ضد ضربه با محافظ سه لایه سیلیکونی و استاندارد IP68 بهره می‌برد که در اثر سقوط از ارتفاع یک و نیم متری یا افتادن در آب با عمق دو متر به مدل 60 دقیقه به راحتی از اطلاعات شما محافظت می‌کند و آسیبی نمی‌بیند.

خرید هارد اکسترنال ADATA HD710 Pro برای افرادی که اهل سفر و طبیعت‌گردی هستند و به فضای ذخیره‌سازی قابل حمل نیاز دارند پیشنهاد می‌شود تا دیگر بابت از دست رفتن فایل‌های با ارزش خود نگرانی نداشته باشند.

هارد اکسترنال  ADATA HD720

یکی از دیگر مدل‌های محبوب هارد اکسترنال ADATA HD720 هست که مدل جدید‌تری نسبت به هارد اکسترنال ADATA HD710 Pro هست و دمام بیشتری در مقابل آب و ضربه دارد. قیمت هارد اکسترنال ADATA HD720 تفاوت چندانی ندارد و محافظ سه لایه سیلیکونی با طراحی جدید و استاندارد IP68 در آن استفاده شده است، اما مقاومت بیشتری دارد و سقوط از ارتفاع 1.8 متری یا افتادن در آب به عمق دو متر و به مدل 120 دقیقه به آن آسیبی نمی‌زند.

هارد اکسترنال ADATA HD770G

گیمر‌هایی که نیاز به فضای ذخیره‌سازی اضافه برای بازی‌های خود دارند با خرید هارد اکسترنال ADATA HD770G می‌توانند تمام نیاز‌های خود را برطرف کنند. این هارد با طراحی زیبا و استفاده از نورپردازی RGB در بدنه و همه علاقه‌مندان به دنیای گیم و فناوری رو جذب خودش می‌کند و با وجود استاندارد IP68 و محافظ  سه لایه در برابر سقوط از ارتفاع 1.22 متری یا افتادن در آب به عمق دو متر و مدت 120 دقیقه آسیبی نمی‌بیند و با فناوری ضد شوک اطلاعات شما را حفظ می‌کند.

هارد اکسترنال ADATA HD680

یکی از بهترین مدل‌های هارد اکسترنال ADATA با کیفیت و دوام بالا بسیار بالا، هارد اکسترنال ADATA HD680 هست که با محافظ نظامی و طراحی زیبا ارزش خرید بسیار زیادی دارد. خرید هارد اکسترنال ADATA HD680 برای افرادی طیف گسترده‌ای از کاربری‌ها مناسب هست چرا که با قاب ضد ضربه و فناوری ضد شوک در برابر افتادن از ارتفاع تا 1.22 متر مقاوم هست اما به دلیل ضد آب نبودن شاید بهترین انتخاب برای طبیعت‌گردان و افراد اهل سفر نباشد.

هارد اکسترنال ADATA HD330

طراحی هارد اکسترنال ADATA HD330 بسیار زیبا و ساده هست و دور آن یک محافظ سیلیکونی قرار دارد که محافظت بسیار خوبی در برابر ضربه‌هایی که استفاده روزمره ممکن است به آن وارد شود ارائه می‌دهد، همچنین فناوری ضد شوک در این هارد اکسترنال ADATA می‌تواند نجات دهنده اطلاعات شما باشد. برای خرید‌ هارد اکسترنال ADATA HD330 می‌توانید از بین سه رنگ مشکی، آبی و قرمز یکی از آن‌ها را انتخاب کنید.