رویه ارسال کالا

بعد از ثبت سفارش و تصفیه حساب، کالا برای خریدار ارسال می شود.

ارسال کالا در سطح تهران

ارسال در تهران به صورت پیک بوده وما کالا را با پیک به صورت پس کرایه ارسال می کنیم .
ارسال تهران معمولا از 1 تا 2 ساعت نهایتا تا 4 ساعت می باشد .

ارسال دیگر استان ها:

  • ارسال با تیپاکس : 3 تا 7 روزه
  • ارسال با پست : 2 تا 7 روزه
  • ارسال با باربری هوایی : یک روزه
  • ارسال با باربری زمینی : یک روزه

تمامی ارسال های شهرستان به صورت پس کرایه می باشد .