فن های RGB علاوه بر داشتن کانکتور های کنترل سرعت کانکتور های کنترل نور پردازی را نیز شمال میشود که دارای تبدیل های مختلف برای مادربرد های مختلف که آدرس دهی ARGB دارند قابل نصب است. در این ویدیو نحوه اتصال فن های سیلوراستون را نشان میدهد.

تایوان قلب بزرگ تولید کننده قطعات کامپیوتر اصلی و جانبی می باشد. در بین این کمپانی ها نام سیلور استون جوانه زده و توانسته با تولید قطعات کامپیوتر جانبی و سرور ایفای نام کند. فن های کامپیوتر امروزه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند مخصوصا نورپردازی آن ها. هرچقدر قطعات قوی تر شوند حرارت بیشتری […]