در دنیایی زندگی می کنیم که سرعت تکنولوژی هرچه بیشتر بهتر، زندگی جذابتر. داشتن سرعت کامپیوتر مخصوصا لپ تاپ امر مهمی برای کسانی است که با کامپیوترهای خود از نرم افزارهای حرفه ای استفاده می کنند. حالا چگونه می توانیم سرعت لپ تاپ را بالاببریم؟ سوالیست که تا به یک حرفه ای میرسیم و می […]